Pasaules un sabiedrības attīstība pēdējā desmitgadē ir ļoti strauji augusi – mūsu dzīve ir kļuvusi notikumiem bagātāka, ātrāka, ērtāka un daudz garšīgāka. Izmaiņas, kas notiek visapkārt, bieži vien mums pašiem paliek nepamanītas, tomēr tās būtiski maina gan mūsu ieradumus, gan dzīvesveidu.

 • Mēs ēdam pārāk steidzīgi, ēdienu bieži uztverot nevis kā enerģijas avotu, bet gan kā baudu.
 • Mājas, kurās dzīvojam, ir ne tikai skaistas un ērtas, bet bieži vien arī kaitīgas un indīgas.
 • Mēs maz kustamies, daudz laika pavadām ar savām viedierīcēm, turklāt straujā dzīves ritma un sociālās spriedzes dēļ bieži izjūtam stresu.

Šīs pārmaiņas nav ne labas, ne sliktas, tās vienkārši jau ir notikušas, tāpēc būtu tikai saprātīgi savu dzīvi vadīt ņemot tās vērā!

Vispārzināms, ka mūsdienu cilvēka dzīvildze ir pagarinājusies, tai pat laikā modernās medicīnas sasniegumi nespēj novērst progresējošu autoimūno un hronisko saslimšanu, neauglības, onkoloģisko un psihisko slimību skaita palielināšanos.

Jāsecina, ka tās ir mūsu komfortablās dzīves sekas, tāpēc būtu tikai saprātīgi dzīvesveidam pievērst lielāku uzmanību.

Preventīvā medicīna ir jauna ārstnieciskā paradigma, kas ir pielāgota mūsu modernās dzīves apstākļiem un cilvēku vēlmei dzīvot ne tikai ilgi, bet arī kvalitatīvi. Šobrīd mēs atrodamies pārejas posmā, un šī iemesla dēļ terminoloģijā ir daudz neskaidrību. Šo jauno medicīnu dēvē gan par funkcionālo, integratīvo un preventīvo, gan par 4 vai 5P medicīnu. Kas tā ir?

5P jeb preventīvā medicīna ir profilaktiskās un pretnovecošanās medicīnas koncepts, kas paredz veselības uzlabošanu un atjaunošanu ar mērķi paaugstināt pacienta dzīves kvalitāti un ilgmūžību. Jaunā 5P medicīna ir balstīta uz dziļi individualizētu pieeju pacientam ar vēlmi novērst slimības pirms radusies nepieciešamība tās ārstēt. Šis ārstniecības koncepts tiek aktīvi attīstīts daudzās Eiropas valstīs un ASV.

Plašāk par 5P konceptu


Preventīvās medicīnas pamatinstrumenti:

 • personalizēts dzīvesveida modifikācijas plāns, kas tiek veidots balstoties uz pacienta dzīvesveida analīzi un konstatētajām organisma disfunkcijām;
 • galvenokārt nemedikamentozas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas gan veselības stiprināšanā, gan tās atjaunošanā;
 • medikamentu un uztura bagātinātāju menedžments, kas tiek nodrošināts, ņemot vērā klienta individuālās nepieciešamības;
 • personalizēta psihohigiēna, kas ir neatņemama preventīvās medicīnas sastāvdaļa;
 • estētiskās, kosmētiskās procedūras, kas tiek piemērotas, ņemot vērā katra klienta individuālo nepieciešamību.

Panacea Premium preventīvās medicīnas blokā tiek piedāvāta bioholistiska pieeja ikvienam klientam, ko sniedz starpdisciplināra speciālistu komanda:

 • ārsts internists – preventīvās medicīnas speciālists;
 • uztura speciālists;
 • komplementārās medicīnas ārsts – nutricionists u.c.

Vienota panaceja medicīnā nepastāv, taču, radot ķermeņa un gara harmoniju, ir iespējams ievērojami uzlabot kopējo dzīves kvalitāti. Klīnikas Panacea Premium galvenais mērķis ir rūpes par mūsu klientu labsajūtu – gan ārējo skaistumu, gan vispārējo veselību!

Kā orientēties milzīgajā procedūru klāstā?

Mēs piedāvājam iepazīšanos ar preventīvo medicīnu sākt ar pirmreizēju vizīti pie preventīvās medicīnas ārsta, kas palīdzēs noteikt Jums atbilstošus mērķus un atrast optimālus risinājumus!

Klīnikas vadītāja

Dr. Ludmila Stavro-Freiberga


Kosmētiķe, preventīvās medicīnas koučs, Response by Dr.Stavro® kosmētikas izstrādātāja

Starptautiskā Integratīvās, Preventīvās un Pretnovecošanās Medicīnas institūta PreventAge kuratore Baltijā

Latvijas Anti-Aging un Integratīvās Medicīnas Asociācijas (LAAIMA) valdes locekle

KvalifikācijaKomplimentārās medicīnas ārste, preventīvās medicīnas speciāliste

Dr. Larisa Golubeva


Sporta ārste

Komplimentārās medicīnas ārste, preventīvās medicīnas speciāliste

Latvijas Anti-Aging un Integratīvās Medicīnas Asociācijas (LAAIMA) biedre

Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja

KvalifikācijaPreventīvās medicīnas speciāliste

Dr. Margarita Jahimoviča


Ārste-rezidente interniste

Preventīvās medicīnas speciāliste

Latvijas Anti-Aging un Integratīvās Medicīnas Asociācijas (LAAIMA) biedre

Kvalifikācija


PREVENTĪVĀS MEDICĪNAS SPECIĀLISTU PAKALPOJUMI

Preventīvās medicīnas koučs

Veselības koučs-konsultants (health coach) jeb veselīgā dzīvesveida koučs ir apmācīts, sertificēts speciālists, preventīvās medicīnas ārsta palīgs nemedikamentozas veselības uzlabošanas jautājumos. Tas ir Jūsu personīgo veselības sasniegumu treneris, kurš palīdzēs maksimāli efektīvi, ar tieši Jums piemērotu ātrumu nonākt no punkta A jeb esošās situācijas uz punktu B jeb vēlamo stāvokli.

Vizīte pie uztura speciālista

Uztura speciālistam ir liela loma atveseļošanās un rehabilitācijas procesā pēc dažādām saslimšanām. Lai uzturētu savu veselības stāvokli un profilaktiski novērstu priekšlaicīgu novecošanos, ļoti nozīmīgas ir zināšanas par individuālajiem uztura paradumiem.

Sporta medicīnas ārsts – mitohondriālo disfunkciju speciālists

Pirmreizējās vizītes laikā sporta medicīnas ārsts iepazīstas ar klienta sūdzībām un vēlmēm, novērtē viņa funkcionālo stāvokli, kā arī veic virkni diagnosticējošu pasākumu ar mērķi novērtēt organisma spēju pielāgoties fiziskām slodzēm un to pašreiz pieļaujamo intensitāti un biežumu.

Tiek nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Copyright © Panacea Pro 2020. Ārstniecības iestādes Reģ. Nr. 0100-00463. Visas tiesības aizsargātas.