Sazināties ar dakteri

Kontakts
  • Ārste-rezidente interniste
  • Preventīvās medicīnas speciāliste
  • Latvijas Anti-Aging un Integratīvās Medicīnas Asociācijas (LAAIMA) biedre

Kvalifikācija:

  • Konsultācijas iekšķīgo slimību jomā
  • Konsultācijas personalizētā slimību profilaksē
  • Rekomendācijas un diagnostisko izmeklējumu organizēšana
  • Ārstēšanas nozīmēšana un korekcija
  • Individuālā slimību profilakses programmas izveide
  • Intervālās hipoksijas treniņi

Izglītība:

Augstākā medicīniskā (Latvijas Universitāte, Starptautiskais Integratīvās, Preventīvās un Pretnovecošanās Medicīnas institūts PreventAge)

 Pierakstīties

Tiek nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Copyright © Panacea Pro 2020. Ārstniecības iestādes Reģ. Nr. 0100-00463. Visas tiesības aizsargātas.